AANVRAAG KORTINGSKAARTEN NMBS

turnhout, gezinsbond, NMBS, Kortingskaarten, vrijwiligers

Vanaf 1 november tot en met 15 december kan onze verantwoordelijke voor de kortingskaarten, Ludo Jacobs, de aanvragen weer indienen bij de NMBS (let op : na 15 december ga je de kaarten niet meer begin 2021 ontvangen).

Voor nieuwe kaarten, moet u een ondertekend document van je gezinssamenstelling hebben van de gemeente. Dit kan een afgestempeld exemplaar zijn (blanco invuldocument vind je hier) of een document dat via E-loket door de gemeente is afgeleverd.

(Voor een kaart van +18 jarigen is ook een bewijs van de kinderbijslagkas nodig)

De ingevulde of aangevulde aanvraag en de eventuele bijlagen, kunnen op 2 manieren aan Ludo bezorgd worden:

  1. Op papier: samen met het bedrag van 6,00 maakkost in omslag in de brievenbus op het adres Winkel 57 te 2300 Turnhout.
  2. Via e-mail: aan Ludo Jacobs ludo.jacobs5@telenet.be . Het bedrag van 6 euro kan overgeschreven worden op rekening nr. BE29 0001 5905 7364 van GEZINSBOND AFD ZEVENDONK met vermelding “KORTINGSKAART” en uw lidnummer.

Voor vernieuwing van de 5-jaren kaarten is het ook voldoende om de nummers van je huidig kaarten door te geven, en de 6 euro te betalen (via omslag of overschrijving).

Vriendelijke groet

Ludo Jacobs

Tel. 014 85 02 87