AANVRAAG KORTINGSKAARTEN NMBS

turnhout, gezinsbond, NMBS, Kortingskaarten, vrijwiligers

Vanaf 1 november tot en met 15 december kan onze verantwoordelijke voor de kortingskaarten, Ludo Jacobs, de aanvragen weer indienen bij de NMBS (let op : na 15 december ga je de kaarten niet meer begin 2021 ontvangen).

Voor nieuwe kaarten, moet u een ondertekend document van je gezinssamenstelling hebben van de gemeente. Dit kan een afgestempeld exemplaar zijn (blanco invuldocument vind je hier) of een document dat via E-loket door de gemeente is afgeleverd.

(Voor een kaart van +18 jarigen is ook een bewijs van de kinderbijslagkas nodig)

De ingevulde of aangevulde aanvraag en de eventuele bijlagen, kunnen op 2 manieren aan Ludo bezorgd worden:

  1. Op papier: samen met het bedrag van 6,00 maakkost in omslag in de brievenbus op het adres Winkel 57 te 2300 Turnhout.
  2. Via e-mail: aan Ludo Jacobs ludo.jacobs5@telenet.be . Het bedrag van 6 euro kan overgeschreven worden op rekening nr. BE29 0001 5905 7364 van GEZINSBOND AFD ZEVENDONK met vermelding “KORTINGSKAART” en uw lidnummer.

Voor vernieuwing van de 5-jaren kaarten is het ook voldoende om de nummers van je huidig kaarten door te geven, en de 6 euro te betalen (via omslag of overschrijving).

Vriendelijke groet

Ludo Jacobs

Tel. 014 85 02 87

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.